Privacyverklaring


Vanaf 25 Mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming, de zogenaamde AVG, van toepassing. Dit houdt in dat in de gehele Europese Unie dezelfde privacywetgeving geldt. 

Bewindkr8 verwerkt persoonsgegevens en financiële gegevens van u. Dit is noodzakelijk voor het nakomen van onze wettelijke verplichting die ontstaat nadat de rechter een bewind, Mentorschap of Curatele heeft uitgesproken. De beschikking van de beschermingsmaatregel geeft ons hiertoe de bevoegdheid. 

Voor meer informatie over ons privacyreglement kunt contact opnemen met ons kantoor.